Phạm Tuấn Lâm

- 6 năm kinh nghiệm kinh doanh, trong đó: 5 năm kinh nghiệm b2b về hạt nhựa, 1 năm kinh nghiệm b2c và b2b về lốp ô tô; 5 năm kinh nghiệm tại tập đoàn thương mại, 1 năm kinh nghiệm tại tập đoàn sản xuất; - 5 năm kinh nghiệm quản lý khu vực. -Kỹ năng chuyên sâu về business development và quản lý khu vực.

Continue ReadingPhạm Tuấn Lâm