ABG Alumni

Screen Shot 2021-05-16 at 09.17.41 - Ho Anh Dzung
Screen Shot 2021-05-16 at 09.17.41 - Ho Anh Dzung

Hồ Anh Dũng

Đơn giản - Tập trung - Hướng thượng

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Business developer

  • Manager cho đội chăm sóc khách hàng
  • Team Business development trong lĩnh vực tiền điện tử
  • Crypto currency
  • Blockchain
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin​

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Business developer

  • Manager cho đội chăm sóc khách hàng
  • Team Business development trong lĩnh vực tiền điện tử
  • Crypto currency
  • Blockchain
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Hồ Anh Dũng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Hồ Anh Dũng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com