ABG Alumni

Danh sách thành viên ABG Open 3

Danh sách thành viên
ABG Open 3

Trần Hoàng Mai

2013-2016: Thực tập sinh Phòng khám RHM
2016-2017: Chuyên viên Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
2018-nay: Chuyên viên Quản lý đào tạo Đại học + Phát triển chương trình đào tạo
2016-nay: Giảng dạy Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp

Chi tiết »

Vũ Hà Thư

Điều phối viên mảng dự án và mảng trách nhiệm của doanh nghiệp về môi trường và xã hội (CSER)

Chi tiết »