ABG Alumni

IMG_20210518_212638 - Lan Vien Phan
IMG_20210518_212638 - Lan Vien Phan

Phan Thị Lan Viên

Hòa đồng - Vui vẻ - Tử tế

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Co founder - Giảng viên

Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế

 • 8 năm khám và chữa bệnh, đặc biệt về siêu âm – xquang
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy cho nhân viên y tế, giáo viên tại các trường và phụ huynh
 • Kinh nghiệm điều phối các dự án cộng đồng của CHIR
 • Kiến thức về y khoa cơ bản, an toàn người bệnh, đặc biệt mình dành nhiều tâm huyết cho vấn đề an toàn cho trẻ tại nhà, tại trường học.
 • Kiến thức về thiết kế, đủ để thiết kế các file cơ bản
 • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Co founder - Giảng viên

Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế

 • 8 năm khám và chữa bệnh, đặc biệt về siêu âm – xquang
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy cho nhân viên y tế, giáo viên tại các trường và phụ huynh
 • Kinh nghiệm điều phối các dự án cộng đồng của CHIR
 • Kiến thức về y khoa cơ bản, an toàn người bệnh, đặc biệt mình dành nhiều tâm huyết cho vấn đề an toàn cho trẻ tại nhà, tại trường học.
 • Kiến thức về thiết kế, đủ để thiết kế các file cơ bản
 • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phan Thị Lan Viên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phan Thị Lan Viên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com