ABG Alumni

inbound1750624269102712006 - Do Dieu Linh
inbound1750624269102712006 - Do Dieu Linh

Đỗ Diệu Linh

Thành thật - Trách nhiệm - Tận tâm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder

Gaea upcycling from waste

  • Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường.
  • Kinh nghiệm từ sáng lập Gaea là một cơ sở sản xuất đồ vải và bạt tái chế từ bạt rác, biết cách tổ chức một mô hình sản xuất quy mô nhỏ, biết cách làm việc với nhóm cộng động phụ nữ yếu thế và tập hợp thành đội nhóm sản xuất.
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder

Gaea upcycling from waste

  • Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường.
  • Kinh nghiệm từ sáng lập Gaea là một cơ sở sản xuất đồ vải và bạt tái chế từ bạt rác, biết cách tổ chức một mô hình sản xuất quy mô nhỏ, biết cách làm việc với nhóm cộng động phụ nữ yếu thế và tập hợp thành đội nhóm sản xuất.
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đỗ Diệu Linh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đỗ Diệu Linh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com