ABG Alumni

Hai headshot - Hai Vu
Hai headshot - Hai Vu

Vũ Ngọc Hải

"Bình thường"

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Quản lí tuyển sinh, trao đổi sinh viên

quốc tế Trường đại học FPT

 • Xây dựng chương trình đào tạo, trao đổi văn hoá cho sinh viên
 • Sales & quản lý Sales team
 • Giáo dục: Học qua trải nghiệm (experiential learning), phát triển cá nhân (personal development)
 • Phát triển kinh doanh và đào tạo sales
 • Đang cập nhật
 • Kinh doanh - Doanh nghiệp

  Hoạt động xã hội

  Giáo dục - Đào tạo

  Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

  Tài chính - Đầu tư

  Công nghệ thông tin

  Luật - Chính sách

  Khoa học chính trị

  Môi trường - Nông nghiệp

  Nghệ thuật

  Quản lí tuyển sinh, trao đổi sinh viên

  quốc tế Trường đại học FPT

  • Xây dựng chương trình đào tạo, trao đổi văn hoá cho sinh viên
  • Sales & quản lý Sales team
  • Giáo dục: Học qua trải nghiệm (experiential learning), phát triển cá nhân (personal development)
  • Phát triển kinh doanh và đào tạo sales
 • Đang cập nhật
 • Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Vũ Ngọc Hải

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com

  Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Vũ Ngọc Hải

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com