ABG Alumni

_DSF1792 - Son Lo
_DSF1792 - Son Lo

Lê Thị Vân

Kết nối - Hòa nhập - Vươn lên

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Ph.D student

tại Ritsumeikan University

 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Kinh doanh - Doanh nghiệp

  Hoạt động xã hội

  Giáo dục - Đào tạo

  Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

  Tài chính - Đầu tư

  Công nghệ thông tin​

  Luật - Chính sách

  Khoa học chính trị

  Môi trường - Nông nghiệp

  Nghệ thuật

  Ph.D student

  tại Ritsumeikan University

 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Lê Thị Vân

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com

  Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Lê Thị Vân

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com