ABG Alumni

Danh sách thành viên ABG Open 1

Danh sách thành viên
ABG Open 1

Lê Thái Sơn

– 7 năm kinh nghiệm sales và market research, đặc biệt trong ngành hàng sản phẩm công nghiệp, vật liệu xây dựng
– 4 năm làm việc ở Posco VST: mở rộng thị phần 400 tấn thép inox/tháng
– 2 năm làm việc ở Hilti và AMS: nhiều lần vượt 100% KPI

Chi tiết »