ABG Alumni

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Nhanh nhẹn - Năng động - Quảng giao

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Trade Marketing

Genviet Jeans

  • Sale planning & Opertion at AA VietNam Pretzels,
  • Purchasing & Merchandising at QTnP Apparels JSC
  • Sale, Operation, Purchasing, Merchandisinh, Marketing
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Trade Marketing

Genviet Jeans

  • Sale planning & Opertion at AA VietNam Pretzels,
  • Purchasing & Merchandising at QTnP Apparels JSC
  • Sale, Operation, Purchasing, Merchandisinh, Marketing
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Quang Huy

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Quang Huy

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com