ABG Alumni

20200902_084849 - Tuấn Lâm Phạm
20200902_084849 - Tuấn Lâm Phạm

Phạm Tuấn Lâm

Toàn diện - Tự chủ - Tình cảm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Account manager

Ineos Styrolution

  • 6 năm kinh nghiệm kinh doanh, trong đó: 5 năm kinh nghiệm b2b về hạt nhựa, 1 năm kinh nghiệm b2c và b2b về lốp ô tô; 5 năm kinh nghiệm tại tập đoàn thương mại, 1 năm kinh nghiệm tại tập đoàn sản xuất
  • 5 năm kinh nghiệm quản lý khu vực. Các dự án thành công với đối tác lớn: Honda Việt Nam, Daikin Việt Nam, Vietnam airline. Giá trị dự án lên tới 4 triệu USD/năm
  • Kỹ năng chuyên sâu về business development và quản lý khu vực
  • Kỹ năng làm thuê chuyên nghiệp
  • Leadership, Channel & Category Planning, Sales & Marketing, People Management.

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Account manager

Ineos Styrolution

  • 6 năm kinh nghiệm kinh doanh, trong đó: 5 năm kinh nghiệm b2b về hạt nhựa, 1 năm kinh nghiệm b2c và b2b về lốp ô tô; 5 năm kinh nghiệm tại tập đoàn thương mại, 1 năm kinh nghiệm tại tập đoàn sản xuất
  • 5 năm kinh nghiệm quản lý khu vực. Các dự án thành công với đối tác lớn: Honda Việt Nam, Daikin Việt Nam, Vietnam airline. Giá trị dự án lên tới 4 triệu USD/năm
  • Kỹ năng chuyên sâu về business development và quản lý khu vực
  • Kỹ năng làm thuê chuyên nghiệp
  • Leadership, Channel & Category Planning, Sales & Marketing, People Management.

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phạm Tuấn Lâm

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phạm Tuấn Lâm

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com