ABG Alumni

z2498703503908_a67c201ddbf78ff468375e1801c9868c - Ban Truonghoc
z2498703503908_a67c201ddbf78ff468375e1801c9868c - Ban Truonghoc

Nguyễn Mạnh Linh

Nỗ lực

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội

Thành đoàn Hà Nội

  • 11 năm kinh nghiệm hoạt động xã hội cộng đồng kết nối người trẻ
  • Đang cập nhật
  • Hoạt động xã hội cộng đồng, kết nối người trẻ

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội

Thành đoàn Hà Nội

  • 11 năm kinh nghiệm hoạt động xã hội cộng đồng kết nối người trẻ
  • Đang cập nhật
  • Hoạt động xã hội cộng đồng, kết nối người trẻ

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Mạnh Linh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Mạnh Linh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com