ABG Alumni

076-Pham Tran Hoang Phuong - Phuong Pham
076-Pham Tran Hoang Phuong - Phuong Pham

Phạm TrầnHoàng Phương

Logic - Bao quát - Kiên trì

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Nghiên cứu sinh

tại Duke University

 • Phân tích, đặc biệt là về pháp lý, chính sách vĩ mô
 • Nghiên cứu và dự báo chiến lược
 • Xử lý số liệu
 • Có hiểu biết tốt về chính trị và quan hệ quốc tế
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Kinh doanh - Doanh nghiệp

  Hoạt động xã hội

  Giáo dục - Đào tạo

  Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

  Tài chính - Đầu tư

  Công nghệ thông tin

  Luật - Chính sách

  Khoa học chính trị

  Môi trường - Nông nghiệp

  Nghệ thuật

  Nghiên cứu sinh

  tại Duke University

  • Phân tích, đặc biệt là về pháp lý, chính sách vĩ mô
  • Nghiên cứu và dự báo chiến lược
  • Xử lý số liệu
  • Có hiểu biết tốt về chính trị và quan hệ quốc tế
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Phạm TrầnHoàng Phương

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com

  Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Phạm TrầnHoàng Phương

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com