ABG Alumni

Danh sách thành viên ABG Open 4

Danh sách thành viên
ABG Open 4

Nguyễn Bá Hưng

3 năm trong lĩnh vực quản trị tinh gọn trong sản xuất, Quản lý sản xuất, HSE. 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử

Chi tiết »

Phạm Tuấn Lâm

– 6 năm kinh nghiệm kinh doanh, trong đó: 5 năm kinh nghiệm b2b về hạt nhựa, 1 năm kinh nghiệm b2c và b2b về lốp ô tô; 5 năm kinh nghiệm tại tập đoàn thương mại, 1 năm kinh nghiệm tại tập đoàn sản xuất;
– 5 năm kinh nghiệm quản lý khu vực.
-Kỹ năng chuyên sâu về business development và quản lý khu vực.

Chi tiết »