Read more about the article Lê Thái Sơn
Lê Thái Sơn

Lê Thái Sơn

- 7 năm kinh nghiệm sales và market research, đặc biệt trong ngành hàng sản phẩm công nghiệp, vật liệu xây dựng - 4 năm làm việc ở Posco VST: mở rộng thị phần 400 tấn thép inox/tháng - 2 năm làm việc ở Hilti và AMS: nhiều lần vượt 100% KPI

Continue ReadingLê Thái Sơn