ABG Alumni

avt - Tai Tran
avt - Tai Tran

Trần Thành Quang Tài

Thân thiện - Trung thực - Phiêu lưu

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Phụ trách vốn cho doanh nghiệp

Công ty CP Tập đoàn UKG

  • 4 năm kinh nghiệm làm ngân hàng, phụ trách các doanh nghiệp và xử lý các dự án của các Tập đoàn
  • Tài chính truyền thống và tài chính 4.0
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Phụ trách vốn cho doanh nghiệp

Công ty CP Tập đoàn UKG

  • 4 năm kinh nghiệm làm ngân hàng, phụ trách các doanh nghiệp và xử lý các dự án của các Tập đoàn
  • Tài chính truyền thống và tài chính 4.0
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Thành Quang Tài

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Thành Quang Tài

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com