ABG Alumni

MC - Son Le
MC - Son Le

Lê Thái Sơn

Cẩn trọng - Vui vẻ - Hòa đồng

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Nhân viên kinh doanh ngành công nghiệp

Công ty CP Thương mại và dịch vụ AMS

  • 7 năm kinh nghiệm sales và market research, đặc biệt trong ngành hàng sản phẩm công nghiệp, vật liệu xây dựng
  • 4 năm làm việc ở Posco VST: mở rộng thị phần 400 tấn thép inox/tháng
  • 2 năm làm việc ở Hilti và AMS: nhiều lần vượt 100% KPI
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Nhân viên kinh doanh ngành công nghiệp

Công ty CP Thương mại và dịch vụ AMS

  • 7 năm kinh nghiệm sales và market research, đặc biệt trong ngành hàng sản phẩm công nghiệp, vật liệu xây dựng
  • 4 năm làm việc ở Posco VST: mở rộng thị phần 400 tấn thép inox/tháng
  • 2 năm làm việc ở Hilti và AMS: nhiều lần vượt 100% KPI
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Thái Sơn

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Thái Sơn

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com