ABG Alumni

Vu Ha Thu - ABG 3 - Thư Vũ
Vu Ha Thu - ABG 3 - Thư Vũ

Vũ Hà Thư

Tò mò - Sâu sắc - Chân thành.

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Điều phối viên mảng dự án và mảng trách nhiệm

của doanh nghiệp về môi trường và xã hội (CSER)

 • Tổ chức hoạt động và quản lí các dự án xã hội (liên quan tới giảm rác nhựa/rác hữu cơ; xây dựng mô hình Không rác thải và tái chế/phân loại)
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục về môi trường.
 • Đang cập nhật
 • Nói trước đám đông, nghệ thuật (Nhiều bộ môn khác nhau)
 • Kinh doanh - Doanh nghiệp

  Hoạt động xã hội

  Giáo dục - Đào tạo

  Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

  Tài chính - Đầu tư

  Công nghệ thông tin

  Luật - Chính sách

  Khoa học chính trị

  Môi trường - Nông nghiệp

  Nghệ thuật

  Điều phối viên mảng dự án và mảng trách nhiệm

  của doanh nghiệp về môi trường và xã hội (CSER)

  • Tổ chức hoạt động và quản lí các dự án xã hội (liên quan tới giảm rác nhựa/rác hữu cơ; xây dựng mô hình Không rác thải và tái chế/phân loại)
  • Tổ chức các hoạt động giáo dục về môi trường.
 • Đang cập nhật
 • Nói trước đám đông, nghệ thuật (Nhiều bộ môn khác nhau)
 • Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Vũ Hà Thư

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com

  Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Vũ Hà Thư

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com