ABG Alumni

trương thị lệ avatar
trương thị lệ avatar

Trương Thị Lệ

Hòa đồng - Thích mạo hiểm - Dễ thay đổi

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu

Công ty TNHH Hanwo

  • Mua bán hàng, xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước và quốc tế
  • Xuất nhập khẩu
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu

Công ty TNHH Hanwo

  • Mua bán hàng, xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước và quốc tế
  • Xuất nhập khẩu
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trương Thị Lệ

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trương Thị Lệ

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com