ABG Alumni

IMG_8234 (1) - Luan Truong
IMG_8234 (1) - Luan Truong

Trương Nguyễn Luân

Hoạt ngôn - Hòa đồng - Hài hước

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Điều phối dự án

Volunteer For Education

 • 2 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, du lịch tình nguyện
 • 4 năm hoạt động phong trào thanh niên, hoạt động cộng đồng
 • 3 năm tham gia các phong trào hoạt động vì môi trường, vì khí hậu
 • Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tình nguyện, du lịch bền vững
 • Biến đổi khí hậu
 • Lịch sử và văn hóa
 • Xây dựng dự án cộng đồng của thanh niên

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Điều phối dự án

Volunteer For Education

 • 2 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, du lịch tình nguyện
 • 4 năm hoạt động phong trào thanh niên, hoạt động cộng đồng
 • 3 năm tham gia các phong trào hoạt động vì môi trường, vì khí hậu
 • Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tình nguyện, du lịch bền vững
 • Biến đổi khí hậu
 • Lịch sử và văn hóa
 • Xây dựng dự án cộng đồng của thanh niên

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trương Nguyễn Luân

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trương Nguyễn Luân

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com