ABG Alumni

Nhat Tran-04 - Nhat Tran
Nhat Tran-04 - Nhat Tran

Trần Hữu Đại Nhật

Thích học - Tài tử - Chuyên nghiệp

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Scrum Master

MANTA Sail Training Centre.

 • Agile Coach cho quản lý dự án và tổ chức
 • Đào tạo Tài Chính Cá Nhân
 • Phát Triển Sự Nghiệp.
 • Đang cập nhật
 • Agile Coach cho quản lý dự án và tổ chức
 • Đào tạo Tài Chính Cá Nhân
 • Phát Triển Sự Nghiệp.

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin​

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Scrum Master

MANTA Sail Training Centre.

 • Agile Coach cho quản lý dự án và tổ chức
 • Đào tạo Tài Chính Cá Nhân
 • Phát Triển Sự Nghiệp.
 • Đang cập nhật
 • Agile Coach cho quản lý dự án và tổ chức
 • Đào tạo Tài Chính Cá Nhân
 • Phát Triển Sự Nghiệp.

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Hữu Đại Nhật

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Hữu Đại Nhật

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com