ABG Alumni

Nhóm 1_Phí Ngọc Điệp - Điệp Phí Ngọc
Nhóm 1_Phí Ngọc Điệp - Điệp Phí Ngọc

Phí Ngọc Điệp

Đồng tâm - Đồng hành - Đồng đội

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Công ty Cổ phần Đầu tư

Công nghiệp Việt Hưng

  • 3 năm trong Chuỗi cung ứng,
  • 1 năm làm vị trí mua sắm, 6 tháng quản lý dự án, 6 tháng phụ trách Nhân sự.
  • Trong thời gian làm ở vị trí chuỗi cung ứng, rút gọn quy trình và tối ưu chính vị trí của mình trong công ty, hiện tại công ty không còn vị trí này. Trong 1 năm làm mua sắm, đã ký kết các hợp đồng khung với các NCC chiến lược, hiện tại toàn bộ là NCC chính cho 85% đầu vào của công ty. Thời gian quản lý dự án có kinh nghiệm làm việc với môi trường nhà nước.
  • Lĩnh vực tâm lý hành vi, đặc biệt là việc truyền cảm hứng, truyền động lực cho các đội nhóm là sinh viên.
  • Khả năng sử dụng ngôn ngữ và văn phong viết trong truyền đạt các ý tưởng, kêu gọi hành động.

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Công ty Cổ phần Đầu tư

Công nghiệp Việt Hưng

  • 3 năm trong Chuỗi cung ứng,
  • 1 năm làm vị trí mua sắm, 6 tháng quản lý dự án, 6 tháng phụ trách Nhân sự.
  • Trong thời gian làm ở vị trí chuỗi cung ứng, rút gọn quy trình và tối ưu chính vị trí của mình trong công ty, hiện tại công ty không còn vị trí này. Trong 1 năm làm mua sắm, đã ký kết các hợp đồng khung với các NCC chiến lược, hiện tại toàn bộ là NCC chính cho 85% đầu vào của công ty. Thời gian quản lý dự án có kinh nghiệm làm việc với môi trường nhà nước.
  • Lĩnh vực tâm lý hành vi, đặc biệt là việc truyền cảm hứng, truyền động lực cho các đội nhóm là sinh viên.
  • Khả năng sử dụng ngôn ngữ và văn phong viết trong truyền đạt các ý tưởng, kêu gọi hành động.

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phí Ngọc Điệp

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phí Ngọc Điệp

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com