ABG Alumni

0f4a94051610e44ebd01 - Harry Pham
0f4a94051610e44ebd01 - Harry Pham

Phạm Tuấn Bảo Hiếu

Trầm lặng - Bác ái - Si mê

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Phụ trách Marketing-Truyền thông

tại ATS jsc. & BAC Media

 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Kinh doanh - Doanh nghiệp

  Hoạt động xã hội

  Giáo dục - Đào tạo

  Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

  Tài chính - Đầu tư

  Công nghệ thông tin

  Luật - Chính sách

  Khoa học chính trị

  Môi trường - Nông nghiệp

  Nghệ thuật

  Phụ trách Marketing-Truyền thông

  tại ATS jsc. & BAC Media

 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Phạm Tuấn Bảo Hiếu

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com

  Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Phạm Tuấn Bảo Hiếu

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com