ABG Alumni

Prof-removebg-preview - Nguyen Clara (1)
Prof-removebg-preview - Nguyen Clara (1)

Nguyễn Xuân Ngọc Hạnh

Determined - Open-minded - Optimistic

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Regional Manager

Cambridge Education Group

  • Over 5 years in international education
  • Quy trình xin học bổng du học, tiếng Anh
  • Kỹ năng sống

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Regional Manager

Cambridge Education Group

  • Over 5 years in international education
  • Quy trình xin học bổng du học, tiếng Anh
  • Kỹ năng sống

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Xuân Ngọc Hạnh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Xuân Ngọc Hạnh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com