ABG Alumni

c31a0a7fa65a54040d4b - khang nguyen
c31a0a7fa65a54040d4b - khang nguyen

Nguyễn Văn Khang

Chân thành - Nhiệt huyết - Lì lợm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Tư vấn luật

Công ty TNHH Vạn Luật

  • 3,5 năm tư vấn về Luật doanh nghiệp, cho khoảng 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • 1,5 được đảm nhận vị trí quản lý nên nắm được các khó khăn khác Doanh nghiệp có thể gặp phải, ngoài Luật. Nên tôi có thể đưa ra ý kiến tư vấn tổng quan cho doanh nghiệp, đặc biệt là về luật.
  • Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và kinh doanh thương mại: cơ cấu tổ chức; hồ sơ pháp lý: hợp đồng hợp tác, hợp đồng lao động,…
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Tư vấn luật

Công ty TNHH Vạn Luật

  • 3,5 năm tư vấn về Luật doanh nghiệp, cho khoảng 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • 1,5 được đảm nhận vị trí quản lý nên nắm được các khó khăn khác Doanh nghiệp có thể gặp phải, ngoài Luật. Nên tôi có thể đưa ra ý kiến tư vấn tổng quan cho doanh nghiệp, đặc biệt là về luật.
  • Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và kinh doanh thương mại: cơ cấu tổ chức; hồ sơ pháp lý: hợp đồng hợp tác, hợp đồng lao động,…
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Văn Khang

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Văn Khang

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com