ABG Alumni

IMG_0753 - Tien De
IMG_0753 - Tien De

Nguyễn Tiến Đệ

Tứ Diệu Đế

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder & CEO

Mobile Education and Communication

 • 10 năm làm việc trong ngành công nghệ phần mềm và 03 năm trong lĩnh vực khởi nghiệp
 • Công nghệ và ứng dụng công nghệ
 • Quản lý dự án
 • Kinh doanh - Doanh nghiệp

  Hoạt động xã hội

  Giáo dục - Đào tạo

  Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

  Tài chính - Đầu tư

  Công nghệ thông tin​

  Luật - Chính sách

  Khoa học chính trị

  Môi trường - Nông nghiệp

  Nghệ thuật

  Founder & CEO

  Mobile Education and Communication

  • 10 năm làm việc trong ngành công nghệ phần mềm và 03 năm trong lĩnh vực khởi nghiệp
 • Công nghệ và ứng dụng công nghệ
 • Quản lý dự án
 • Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Nguyễn Tiến Đệ

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com

  Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Nguyễn Tiến Đệ

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com