ABG Alumni

IMG-20210710-WA0009 - ThuyAnh Nguyen
IMG-20210710-WA0009 - ThuyAnh Nguyen

Nguyễn Thúy Anh

Tận tâm - Nhiệt huyết - Yêu thương

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Bác sỹ tâm thần nhi

Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội

  • Khám, tư vấn, và điều trị bệnh nhi có vấn đề về sức khỏe tâm thần tại bệnh viện
  • Phối hợp với một số cá nhân/ tổ chức xây dựng các hoạt động phục hồi cho bệnh nhân
  • Lĩnh vực sức khỏe tâm thần, đặc biệt là tâm thần trẻ em tại Việt Nam
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Bác sỹ tâm thần nhi

Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội

  • Khám, tư vấn, và điều trị bệnh nhi có vấn đề về sức khỏe tâm thần tại bệnh viện
  • Phối hợp với một số cá nhân/ tổ chức xây dựng các hoạt động phục hồi cho bệnh nhân
  • Lĩnh vực sức khỏe tâm thần, đặc biệt là tâm thần trẻ em tại Việt Nam
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thúy Anh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thúy Anh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com