ABG Alumni

1618141962145_filtered - Anh Trâm
1618141962145_filtered - Anh Trâm

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tình cảm - Chân Thành - Quyết đoán

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giám độc vận hành

CT cổ phần công nghệ Hekate

  • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp(Tham gia khởi nghiệp khi công ty tại thời điểm chưa có gì và đến nay đã là một công ty tiêu biểu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, có sản phẩm được hơn 11 triệu người dùng tại khu vực Đông Nam Á)
  • Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp (không chỉ trong nước mà còn ở môi trường quốc tế)
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giám độc vận hành

CT cổ phần công nghệ Hekate

  • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp(Tham gia khởi nghiệp khi công ty tại thời điểm chưa có gì và đến nay đã là một công ty tiêu biểu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, có sản phẩm được hơn 11 triệu người dùng tại khu vực Đông Nam Á)
  • Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp (không chỉ trong nước mà còn ở môi trường quốc tế)
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thị Trâm Anh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thị Trâm Anh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com