ABG Alumni

ChanKien - chan kien
ChanKien - chan kien

Nguyễn Thị Ngân

Vui vẻ - Đơn giản - Lầy lội

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Nghiên cứu viên giáo dục

mảng Mindful: Mindful Parenting và Mindful Teacher

 • Quản lý dự án (Project Manager) tại Mindful Living Institute
 • Xây dựng chương trình đào tạo Mindful Parenting (Cha mẹ tỉnh thức cho con hạnh phúc)
 • Trợ lý hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Xuyến Chi
 • Chuỗi 30 workshop đào tạo giáo dục miễn phí với các nhóm hoạt động cộng đồng liên quan tới các chủ đề: Phương pháp kiến tạo – Tính khí của trẻ…
 • Story Telling và Healing Story: Vai trò của văn học trong sự phát triển tâm thức của trẻ và Những câu chuyện chữa lành/ thay đổi hành vi.
 • Mindful Parenting (Cha mẹ tỉnh thức cho con hạnh phúc – Project Manager) và Positive discipline in everyday parenting (Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày PDEP – Facilitator).
 • Kỹ năng lên kế hoạch
 • Kinh doanh - Doanh nghiệp

  Hoạt động xã hội

  Giáo dục - Đào tạo

  Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

  Tài chính - Đầu tư

  Công nghệ thông tin

  Luật - Chính sách

  Khoa học chính trị

  Môi trường - Nông nghiệp

  Nghệ thuật

  Nghiên cứu viên giáo dục

  mảng Mindful: Mindful Parenting và Mindful Teacher

  • Quản lý dự án (Project Manager) tại Mindful Living Institute
  • Xây dựng chương trình đào tạo Mindful Parenting (Cha mẹ tỉnh thức cho con hạnh phúc)
  • Trợ lý hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Xuyến Chi
  • Chuỗi 30 workshop đào tạo giáo dục miễn phí với các nhóm hoạt động cộng đồng liên quan tới các chủ đề: Phương pháp kiến tạo – Tính khí của trẻ…
  • Story Telling và Healing Story: Vai trò của văn học trong sự phát triển tâm thức của trẻ và Những câu chuyện chữa lành/ thay đổi hành vi.
  • Mindful Parenting (Cha mẹ tỉnh thức cho con hạnh phúc – Project Manager) và Positive discipline in everyday parenting (Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày PDEP – Facilitator).
 • Kỹ năng lên kế hoạch
 • Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Nguyễn Thị Ngân

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com

  Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Nguyễn Thị Ngân

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com