ABG Alumni

z2586447061196_c0a3a5ea4fea2dfb37722368184b0a6a - Nguyễn Thị Minh Tâm
z2586447061196_c0a3a5ea4fea2dfb37722368184b0a6a - Nguyễn Thị Minh Tâm

Nguyễn Thị Minh Tâm

Tử tế - Tôn trọng - Chân thành

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Trợ lý cho Đại diện Cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Lĩnh vực Đối ngoại; Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Trợ lý cho Đại diện Cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Lĩnh vực Đối ngoại; Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thị Minh Tâm

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thị Minh Tâm

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com