ABG Alumni

IMG_20210302_131720 - Chi Nguyễn
IMG_20210302_131720 - Chi Nguyễn

Nguyễn Thị Linh Chi

Tình yêu - Năng lượng -Thiện tâm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Business Director

AWING Technologies & Media

 • Mảng Marketing quảng cáo, truyền thông thương hiệu
 • Mảng Giáo dục: hướng nghiệp, nội lực
 • Mảng tuyển dụng và xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 • Xây dựng quan hệ khách hàng B2B
 • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 • Giáo dục hướng nghiệp: thấu hiểu bản thân
 • Pitching, proposal trong hợp tác B2B (chuyên sâu mảng truyền thông quảng cáo)

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Business Director

AWING Technologies & Media

 • Mảng Marketing quảng cáo, truyền thông thương hiệu
 • Mảng Giáo dục: hướng nghiệp, nội lực
 • Mảng tuyển dụng và xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 • Xây dựng quan hệ khách hàng B2B
 • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 • Giáo dục hướng nghiệp: thấu hiểu bản thân
 • Pitching, proposal trong hợp tác B2B (chuyên sâu mảng truyền thông quảng cáo)

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thị Linh Chi

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thị Linh Chi

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com