ABG Alumni

DangNguyen_PIC - Dang Nguyen
DangNguyen_PIC - Dang Nguyen

Nguyễn Hải Đăng

Chính trực - Chân thành - Vui tính

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Phụ trách mảng Go to market (Khối Phát triển thương mại)

One Mount Distribution

  • Hơn 6 năm khởi nghiệp các sản phẩm công nghệ (internet product) trong lĩnh vực giáo dục, phong cách sống
  • Kinh nghiệm và chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm, xây dựng các quy trình, thiết lập và duy trì mối quan hệ, tư duy dịch vụ, lãnh đạo, giải quyết vấn đề
  • Khởi nghiệp công nghệ (Platform, O2O)
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin​

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Phụ trách mảng Go to market (Khối Phát triển thương mại)

One Mount Distribution

  • Hơn 6 năm khởi nghiệp các sản phẩm công nghệ (internet product) trong lĩnh vực giáo dục, phong cách sống
  • Kinh nghiệm và chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm, xây dựng các quy trình, thiết lập và duy trì mối quan hệ, tư duy dịch vụ, lãnh đạo, giải quyết vấn đề
  • Khởi nghiệp công nghệ (Platform, O2O)
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Hải Đăng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Hải Đăng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com