ABG Alumni

Lương Văn Tính

Tử tế - Nhiệt tình - Ham học hỏi

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

CEO - Trái cây NKN

 • Quản lý bán hàng tại Unilever Việt Nam, từng quản lý Nhà phân phối lớn nhất của Unilever (doanh số hơn 2M USD/tháng) set up Nhà phân phối mới.
 • Giám đốc Trade Marketing toàn quốc tại Shiseido Việt Nam, quản lý Division Cosmetics and Personal Care với các nhãn hàng Senka, Za, Anessa, Tsubaki,…
 • Tư vấn chiến lược tại Công Ty nhựa Tân Hiệp Hưng (ly, thố, chậu, tô,…nhựa), phụ trách mảng Sales và Marketing. Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, bán hàng, vận hành, tái cấu trúc,…
 • CEO tại Trái cây NKN – Hệ sinh thái nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm (farmstay) và chuỗi nước ép, sinh tố, trái cây tại Hồ Chí Minh.
 • Đang cập nhật
 • Bán hàng và Trade Marketing

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

CEO - Trái cây NKN

 • Quản lý bán hàng tại Unilever Việt Nam, từng quản lý Nhà phân phối lớn nhất của Unilever (doanh số hơn 2M USD/tháng) set up Nhà phân phối mới.
 • Giám đốc Trade Marketing toàn quốc tại Shiseido Việt Nam, quản lý Division Cosmetics and Personal Care với các nhãn hàng Senka, Za, Anessa, Tsubaki,…
 • Tư vấn chiến lược tại Công Ty nhựa Tân Hiệp Hưng (ly, thố, chậu, tô,…nhựa), phụ trách mảng Sales và Marketing. Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, bán hàng, vận hành, tái cấu trúc,…
 • CEO tại Trái cây NKN – Hệ sinh thái nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm (farmstay) và chuỗi nước ép, sinh tố, trái cây tại Hồ Chí Minh.
 • Đang cập nhật
 • Bán hàng và Trade Marketing

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lương Văn Tính

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lương Văn Tính

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com