ABG Alumni

Ngoenn - Le Nguyen
Ngoenn - Le Nguyen

Lê Phương Nguyên

Thẳng thắn - Chính trực

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Trưởng phòng trải nghiệm O2O - VinFast

VinFast, Vin3S

  • Ecommerce, Digital product, Edtech, SaaS, Car Industry, Electronic Vehicle, Automotive industry, Management Science
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin​

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Trưởng phòng trải nghiệm O2O - VinFast

VinFast, Vin3S

  • Ecommerce, Digital product, Edtech, SaaS, Car Industry, Electronic Vehicle, Automotive industry, Management Science
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Phương Nguyên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Phương Nguyên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com