ABG Alumni

Thu Hương - Content - Thu Huong Dang
Thu Hương - Content - Thu Huong Dang

Đặng Thị Thu Hương

Tử tế - Sáng tạo - Cầu tiến

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

- Content Marketing: Sáng tạo và phân phối nội dung (Tập trung cho SEO Content)

Owner & Founder - Eco Green Hub

 • 2019 – Nay: Eco Green Hub – Hệ xinh thái Xanh tại Huế
 • Thành lập Eco Green Hub tại Huế từ năm 2019
 • 2021: Điều phối chương trình thuộc Đề án 844 – Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì
 • 2017: xây dựng và triển khai chương trình Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 – 2019
 • Content Marketing
 • Điều phối chương trình truyền thông
 • Xây dựng và triển khai các hoạt động phát triển bền vững

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

- Content Marketing: Sáng tạo và phân phối nội dung (Tập trung cho SEO Content)

Owner & Founder - Eco Green Hub

 • 2019 – Nay: Eco Green Hub – Hệ xinh thái Xanh tại Huế
 • Thành lập Eco Green Hub tại Huế từ năm 2019
 • 2021: Điều phối chương trình thuộc Đề án 844 – Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì
 • 2017: xây dựng và triển khai chương trình Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 – 2019
 • Content Marketing
 • Điều phối chương trình truyền thông
 • Xây dựng và triển khai các hoạt động phát triển bền vững

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đặng Thị Thu Hương

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đặng Thị Thu Hương

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com