ABG Alumni

Vũ Kim Dung

Mạnh mẽ - Thực tế - Cầu tiến

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder & CEO

Công ty TNHH TMDL Nguyên Hùng - Công ty TNHH Giáo dục Clever Kids

  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder & CEO

Công ty TNHH TMDL Nguyên Hùng - Công ty TNHH Giáo dục Clever Kids

  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Vũ Kim Dung

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Vũ Kim Dung

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com