ABG Alumni

IMG_1120 - Hiếu Vũ Đình
IMG_1120 - Hiếu Vũ Đình

Vũ Đình Hiếu

Suaviter in modo, fortiter in re

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Chuyên viên phân tích

AFA Capital

  • Đang cập nhật
  • Đầu tư giá trị
  • Storytelling with data
  • Tối ưu bộ công cụ MS và PowerBI để phục vụ công việc

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư​

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Chuyên viên phân tích

AFA Capital

  • Đang cập nhật
  • Đầu tư giá trị
  • Storytelling with data
  • Tối ưu bộ công cụ MS và PowerBI để phục vụ công việc

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Vũ Đình Hiếu

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Vũ Đình Hiếu

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com