ABG Alumni

Mai Trinh
Mai Trinh

Trịnh Thị Mai

Vui vẻ - Nhanh nhẹn - Trách nhiệm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Điều phối chương trình

Save Vietnam's Wildlife

  • Kinh nghiệm quản lý, điều phối và xin quỹ cho dự án. Đã từng xin quỹ trị giá 30,000 USD cho dự án bảo tồn.
  • Kiến thức liên quan đến sinh thái,bảo tồn, cộng đồng vùng đệm, các cộng đồng nghèo khó
  • Chính sách pháp luật liên quan tới đa dạng sinh học, bảo tồn
  • Kỹ năng quản lý, điều phối dự án
  • Kỹ năng nghiên cứu, viết báo

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Điều phối chương trình

Save Vietnam's Wildlife

  • Kinh nghiệm quản lý, điều phối và xin quỹ cho dự án. Đã từng xin quỹ trị giá 30,000 USD cho dự án bảo tồn.
  • Kiến thức liên quan đến sinh thái,bảo tồn, cộng đồng vùng đệm, các cộng đồng nghèo khó
  • Chính sách pháp luật liên quan tới đa dạng sinh học, bảo tồn
  • Kỹ năng quản lý, điều phối dự án
  • Kỹ năng nghiên cứu, viết báo

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trịnh Thị Mai

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trịnh Thị Mai

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com