ABG Alumni

Yen - Yen Trinh
Yen - Yen Trinh

Trịnh Thị Hải Yến

Tâm Từ - Hành Động - Thiền tập

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giám đốc

DNXH Karuna Việt Nam

 • Khởi nghiệp
 • Thiết kế dự án
 • Quản lí các dự án phát triển xã hội
 • Kinh nghiệm khởi nghiệp
 • Thiết kế dự án
 • Quản lý các dự án phát triển

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giám đốc

DNXH Karuna Việt Nam

 • Khởi nghiệp
 • Thiết kế dự án
 • Quản lí các dự án phát triển xã hội
 • Kinh nghiệm khởi nghiệp
 • Thiết kế dự án
 • Quản lý các dự án phát triển

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trịnh Thị Hải Yến

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trịnh Thị Hải Yến

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com