ABG Alumni

Tran Việt Anh
Tran Việt Anh

Trần Việt Anh

(Hướng tới) Chân - Thiện - Mỹ

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder Happy Journey

 • Quảng bá du lịch Việt Nam qua hoạt động tiếp thị truyền thông. Giúp > 4 triệu người Việt Nam đi du lịch dễ dàng hơn qua Dulichbui24.
 • Kết nối, hỗ trợ các bạn trẻ tổ chức 10 chuyến đi hoạt động cộng đồng tại Hoatrenda.
 • Tiếp thị truyền thông du lịch.
 • Tổ chức hoạt động cộng đồng.
 • Truyền cảm hứng.
 • Du lịch trải nghiệm.

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder Happy Journey

 • Quảng bá du lịch Việt Nam qua hoạt động tiếp thị truyền thông. Giúp > 4 triệu người Việt Nam đi du lịch dễ dàng hơn qua Dulichbui24.
 • Kết nối, hỗ trợ các bạn trẻ tổ chức 10 chuyến đi hoạt động cộng đồng tại Hoatrenda.
 • Tiếp thị truyền thông du lịch.
 • Tổ chức hoạt động cộng đồng.
 • Truyền cảm hứng.
 • Du lịch trải nghiệm.

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Việt Anh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Việt Anh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com