ABG Alumni

Personal Photo - An Tran
Personal Photo - An Tran

Trần Việt An

Nhiệt huyết - Trách nhiệm - Cống hiến

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giảng viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • Đang cập nhật
  • Giáo dục – Chính sách
  • Hoạt động xã hội – Khởi nghiệp

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giảng viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • Đang cập nhật
  • Giáo dục – Chính sách
  • Hoạt động xã hội – Khởi nghiệp

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Việt An

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Việt An

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com