ABG Alumni

Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy

Trần Thị Thu Thủy

Lifelong learner - Innovation education - Human development

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder & CEO

Vườn ươm thủ lĩnh

  • 6 năm điều phối Cộng đồng tiếng Anh IZI Việt Nam.
  • 3 năm Start up, đang hoạt động mảng Innovation Education, mình hiện đang hợp tác cung cấp và phát triển mảng sáng tạo nội dung cho các công ty giáo dục STEAM và game giáo dục.
  • Đang cập nhật
  • Empathy leadership

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder & CEO

Vườn ươm thủ lĩnh

  • 6 năm điều phối Cộng đồng tiếng Anh IZI Việt Nam.
  • 3 năm Start up, đang hoạt động mảng Innovation Education, mình hiện đang hợp tác cung cấp và phát triển mảng sáng tạo nội dung cho các công ty giáo dục STEAM và game giáo dục.
  • Đang cập nhật
  • Empathy leadership

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Thị Thu Thủy

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Thị Thu Thủy

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com