ABG Alumni

Trịnh Thị Hải Yến
Trịnh Thị Hải Yến

Trần Thị Hải Yến

Dễ thích nghi - Lì lợm - Ấm áp

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Phó giám đốc

Công ty TNHH Phoenix Prep

  • Đào tạo và quản lý
  • Đang cập nhật
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Kỹ năng quản lý thời gian.

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Phó giám đốc

Công ty TNHH Phoenix Prep

  • Đào tạo và quản lý
  • Đang cập nhật
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Kỹ năng quản lý thời gian.

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Thị Hải Yến

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Thị Hải Yến

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com