ABG Alumni

150609267_3786799684699533_3888948497422685622_n - MAI Tran Hoang
150609267_3786799684699533_3888948497422685622_n - MAI Tran Hoang

Trần Hoàng Mai

Hợp tác - Sáng tạo - Nhân văn

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Y Hà Nội

- Giám đốc dự án Mạng lưới Lãnh đạo trẻ Việt Nam YLN

 • 2013-2016: Thực tập sinh Phòng khám RHM
 • 2016-2017: Chuyên viên Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • 2018-nay: Chuyên viên Quản lý đào tạo Đại học + Phát triển chương trình đào tạo
 • 2016-nay: Giảng dạy Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp
 • Lãnh đạo
 • Xây dựng cộng đồng
 • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Y Hà Nội

- Giám đốc dự án Mạng lưới Lãnh đạo trẻ Việt Nam YLN

 • 2013-2016: Thực tập sinh Phòng khám RHM
 • 2016-2017: Chuyên viên Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • 2018-nay: Chuyên viên Quản lý đào tạo Đại học + Phát triển chương trình đào tạo
 • 2016-nay: Giảng dạy Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp
 • Lãnh đạo
 • Xây dựng cộng đồng
 • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Hoàng Mai

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Trần Hoàng Mai

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com