ABG Alumni

67794612_2552084014855205_6995938895489662976_n

Lê Thị An Hạ

Dễ thương - Chân thành - Nhiệt tình

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder & CEO - Amazing Group

 • Đào tạo từ cấp độ học sinh đến nhân sự quản lý, điều hành
 • Lên chiến lược hiệu suất cho công ty, dự án từ truyền thông tới logistics, thiết kế, viết lách
 • Nhiều năm kinh nghiệm giáo dục định hướng đào tạo con người trong mảng tiếng Anh và kỹ năng
 • Thiết kế, viết lách và giao tiếp lưu loát
 • Công dân toàn cầu, du học
 • Khởi nghiệp, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)
 • Định hướng nghề nghiệp
 • Giáo dục tiếng Anh, kỹ năng khai phóng
 • Xây dựng mạng lưới cá nhân (networking), hợp tác, kết nối
 • Đào tạo kỹ năng, phát triển năng lực cá nhân

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder & CEO - Amazing Group

 • Đào tạo từ cấp độ học sinh đến nhân sự quản lý, điều hành
 • Lên chiến lược hiệu suất cho công ty, dự án từ truyền thông tới logistics, thiết kế, viết lách
 • Nhiều năm kinh nghiệm giáo dục định hướng đào tạo con người trong mảng tiếng Anh và kỹ năng
 • Thiết kế, viết lách và giao tiếp lưu loát
 • Công dân toàn cầu, du học
 • Khởi nghiệp, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)
 • Định hướng nghề nghiệp
 • Giáo dục tiếng Anh, kỹ năng khai phóng
 • Xây dựng mạng lưới cá nhân (networking), hợp tác, kết nối
 • Đào tạo kỹ năng, phát triển năng lực cá nhân

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Thị An Hạ

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Thị An Hạ

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com