ABG Alumni

Phùng Phương Nha
Phùng Phương Nha

Phùng Phương Nha

Tôn trọng - Trân trọng - Lắng nghe

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Bác sỹ Y học dự phòng

 • Về chuyên môn Y tế – chăm sóc sức khỏe:
 • Thực hiện nhiều nghiên cứu và báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học khác nhau.
 • Thực hiện nhiều buổi chia sẻ chuyên môn, đặc biệt về nghiên cứu khoa học với các bạn sinh viên trong ngành y tế.
 • Về hoạt động xã hội:
 • Founder và Co-founder của một số tổ chức xã hội khác nhau.
 • Leader của nhiều nhóm hoạt động xã hội.
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Bác sỹ Y học dự phòng

 • Về chuyên môn Y tế – chăm sóc sức khỏe:
 • Thực hiện nhiều nghiên cứu và báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học khác nhau.
 • Thực hiện nhiều buổi chia sẻ chuyên môn, đặc biệt về nghiên cứu khoa học với các bạn sinh viên trong ngành y tế.
 • Về hoạt động xã hội:
 • Founder và Co-founder của một số tổ chức xã hội khác nhau.
 • Leader của nhiều nhóm hoạt động xã hội.
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phùng Phương Nha

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phùng Phương Nha

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Phùng Phương Nha
Phùng Phương Nha

Phùng Phương Nha

Tôn trọng - Trân trọng - Lắng nghe

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Bác sỹ Y học dự phòng

 • Về chuyên môn Y tế – chăm sóc sức khỏe:
 • Thực hiện nhiều nghiên cứu và báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học khác nhau.
 • Thực hiện nhiều buổi chia sẻ chuyên môn, đặc biệt về nghiên cứu khoa học với các bạn sinh viên trong ngành y tế.
 • Về hoạt động xã hội:
 • Founder và Co-founder của một số tổ chức xã hội khác nhau.
 • Leader của nhiều nhóm hoạt động xã hội.
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Bác sỹ Y học dự phòng

 • Về chuyên môn Y tế – chăm sóc sức khỏe:
 • Thực hiện nhiều nghiên cứu và báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học khác nhau.
 • Thực hiện nhiều buổi chia sẻ chuyên môn, đặc biệt về nghiên cứu khoa học với các bạn sinh viên trong ngành y tế.
 • Về hoạt động xã hội:
 • Founder và Co-founder của một số tổ chức xã hội khác nhau.
 • Leader của nhiều nhóm hoạt động xã hội.
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phùng Phương Nha

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phùng Phương Nha

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com