ABG Alumni

651D59EC-2AD7-47CA-8312-8F10E5D34F5A - Hoang Phan
651D59EC-2AD7-47CA-8312-8F10E5D34F5A - Hoang Phan

Phan Thế Hoàng

Đẹp trai - Đáng tin cậy - Thật thà

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giám đốc phát triển Kinh doanh quốc tế

Green Global Information Technology J.S.C.

 • Làm việc trong ngành Công nghệ thông tin, phụ trách mảng kinh doanh thị trường quốc tế. Tập trung vào việc hỗ trợ các Doanh nghiệp, Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số. Ứng dụng CNTT vào kinh doanh và quản trị nhằm tối ưu hoá nguồn lực, tiết kiệm thời gian, chi phí và thậm chí thay đổi cả mô hình kinh doanh. Tư vấn, triển khai đồng hành cùng Doanh nghiệp, các cơ quan Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số
 • Đối với Doanh nghiệp: Tư vấn và xây dựng hệ thống ERP cho từng mảng ngành, may đo cho từng Khách hàng. Ứng dụng các giải pháp AI, IoT cho các Doanh nghiệp có nhu cầu Chuyển đổi số…
 • Đối với Chính phủ: Phát triển các hệ thống CNTT cho các Sở Ban Ngành… Đặc biệt Green Global là đối tác IT triển khai cho rất nhiều Sở Ban Ngành ở Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều tỉnh thành khác…
 • Mục tiêu phát triển thị trường Đông Nam Á trong 2-5 năm tới
 • Công nghệ thông tin – đặc biệt là Chuyển đổi số
 • Leadership

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin​

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giám đốc phát triển Kinh doanh quốc tế

Green Global Information Technology J.S.C.

 • Làm việc trong ngành Công nghệ thông tin, phụ trách mảng kinh doanh thị trường quốc tế. Tập trung vào việc hỗ trợ các Doanh nghiệp, Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số. Ứng dụng CNTT vào kinh doanh và quản trị nhằm tối ưu hoá nguồn lực, tiết kiệm thời gian, chi phí và thậm chí thay đổi cả mô hình kinh doanh. Tư vấn, triển khai đồng hành cùng Doanh nghiệp, các cơ quan Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số
 • Đối với Doanh nghiệp: Tư vấn và xây dựng hệ thống ERP cho từng mảng ngành, may đo cho từng Khách hàng. Ứng dụng các giải pháp AI, IoT cho các Doanh nghiệp có nhu cầu Chuyển đổi số…
 • Đối với Chính phủ: Phát triển các hệ thống CNTT cho các Sở Ban Ngành… Đặc biệt Green Global là đối tác IT triển khai cho rất nhiều Sở Ban Ngành ở Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều tỉnh thành khác…
 • Mục tiêu phát triển thị trường Đông Nam Á trong 2-5 năm tới
 • Công nghệ thông tin – đặc biệt là Chuyển đổi số
 • Leadership

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phan Thế Hoàng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phan Thế Hoàng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com