ABG Alumni

avarta - ngoc phan (1)
avarta - ngoc phan (1)

Phan Bá Ngọc

Ngọc Ngô Nghê

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder & CEO

Cofin - Công ty TNHH vốn 24h

Đang cập nhật…
  • Kế toán căn bản & Kế toán quản trị
  • Hồ sơ, công việc và thủ tục liên quan đến Ngân Hàng
  • Lập, thẩm định tài chính cho dự án đầu tư, kêu gọi vốn
  • Hệ thống, cấu trúc và quản trị dữ liệu tài chính kế toán
  • Kết nối cộng đồng doanh nghiệp và xã hội

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder & CEO

Cofin - Công ty TNHH vốn 24h

Đang cập nhật…
  • Kế toán căn bản & Kế toán quản trị
  • Hồ sơ, công việc và thủ tục liên quan đến Ngân Hàng
  • Lập, thẩm định tài chính cho dự án đầu tư, kêu gọi vốn
  • Hệ thống, cấu trúc và quản trị dữ liệu tài chính kế toán
  • Kết nối cộng đồng doanh nghiệp và xã hội

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phan Bá Ngọc

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phan Bá Ngọc

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com