ABG Alumni

71284479_2947492911946228_3033012553321021440_o - dũng phan
71284479_2947492911946228_3033012553321021440_o - dũng phan

Phan Anh Dũng

Trách nhiệm - Nhiệt tình - Trung thực

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Trình Dược Viên - Nhân viên kinh doanh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam

  • Kinh nghiệm về lĩnh vực bán hàng trong ngành Dược phẩm.
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Trình Dược Viên - Nhân viên kinh doanh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam

  • Kinh nghiệm về lĩnh vực bán hàng trong ngành Dược phẩm.
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phan Anh Dũng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phan Anh Dũng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com