ABG Alumni

214801506_4151218834967599_912596063659158110_n - Tu Anh Pham (2)
214801506_4151218834967599_912596063659158110_n - Tu Anh Pham (2)

Phạm Anh Tú

Lifelong learning - Resilient - Teamwork

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Tài chinh định lượng - VPS

  • Kiểm toán
  • Tài chính – CFA, đầu tư thực chiến, toán định lượng, toán tối ưu, AI
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Tài chinh định lượng - VPS

  • Kiểm toán
  • Tài chính – CFA, đầu tư thực chiến, toán định lượng, toán tối ưu, AI
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phạm Anh Tú

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Phạm Anh Tú

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com