ABG Alumni

Ảnh tử tế - Nguyễn Xuân Thành
Ảnh tử tế - Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Xuân Thành

Chạy bộ - Trải nghiệm - Khởi nghiệp

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giảng viên

ĐH Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội

 • Samsung SDI, Korea
 • Công ty Luki Việt Nam
 • Công ty VGreenH (Founder)
 • Xfamily (Founder – hệ thống nhà ở Co-living space)
 • Công ty CP Big Prize (tổ chức các giải chạy bộ quy mô lớn)
 • Văn hóa, lịch sử Việt Nam và thế giới.
 • Kinh nghiệp sống và học ở EU.
 • Kinh nghiệm khởi nghiệp.
 • Chạy bộ => Kinh tế thể thao.
 • Kinh doanh.
 • Giáo dục
 • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giảng viên

ĐH Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội

 • Samsung SDI, Korea
 • Công ty Luki Việt Nam
 • Công ty VGreenH (Founder)
 • Xfamily (Founder – hệ thống nhà ở Co-living space)
 • Công ty CP Big Prize (tổ chức các giải chạy bộ quy mô lớn)
 • Văn hóa, lịch sử Việt Nam và thế giới.
 • Kinh nghiệp sống và học ở EU.
 • Kinh nghiệm khởi nghiệp.
 • Chạy bộ => Kinh tế thể thao.
 • Kinh doanh.
 • Giáo dục
 • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Xuân Thành

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Xuân Thành

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com